MEDICARE SUPPLEMENT VERZEKERING

Wat is een Medicare Supplement Plan?

Een Medicare Supplement Insurance (Medigap) plan kan helpen om sommige kosten te betalen die Medicare niet dekt, zoals copayments, coinsurance en deductibles. Sommige Medicare Aanvullende verzekeringsplannen hebben ook betrekking op bepaalde ziekenhuizen of medische diensten die niet onder Medicare vallen.

verkiesbaarheid

Medicare Supplement plannen zijn beschikbaar voor u als u 65 jaar of ouder bent en bent ingeschreven in Medicare Parts A en B. En in sommige landen is de dekking beschikbaar als u onder de 65 jaar bent en Medicare in aanmerking komt als gevolg van handicap en / of eindstadium nier Ziekte (permanent nierfalen dat dialyse of een niertransplantatie vereist).

Gezondheidsproblemen

Wist u dat uw gestandaardiseerde Medigap-beleid gewaarborgd is, ook als u gezondheidsproblemen heeft? Dit betekent dat uw beleid niet kan worden geannuleerd zolang u de premie betaalt.

Echtgenoot

Elk Medicare Supplement (Medigap) beleid omvat één individu. Dat betekent dat u en uw echtgenoot elk uw eigen beleid nodig hebben. Een State Farm-getrainde verzekeringsproducent zal u helpen te begrijpen wat u en uw familie nodig heeft.

Heeft u vragen? Neem dan contact op!